text logo image
[CHÍNH HÃNG] Phan Tả Diệp senna detox Thải độc ruột Dr Lacir + Tặng Mặt Nạ Thuỷ Tinh Căng Bóng+ FREESHIP
4 đã bán
8 lượt xem
579.000đ
890.800 đ -35%
Số lượng
2665 sản phẩm có sẵn

Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay

Chia sẻ ngay:

Hàng Chính Hãng shop My My
Quản lý bởi Phạm Thị Thu Nga
Địa chỉ: Hà Nội-Sơn Tây- SN 16-Ngõ 268
Mô tả sản phẩm

Phan Tả Diệp senna detox Thải độc ruột Dr Lacir + Tặng Mặt Nạ Thuỷ Tinh Căng Bóng+ FREESHIP

✅Bổ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐱ơ, 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨́𝐚, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭ă𝐧𝐠 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐡ả𝐢 độ𝐜 𝐭ố 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đườ𝐧𝐠 𝐫𝐮ộ𝐭

. ✅𝐇ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐭ă𝐧𝐠 𝐜ườ𝐧𝐠 𝐬ứ𝐜 đề 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 .

☀️𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐃Ụ𝐍𝐆 :

☀️ ----------- 𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐛ổ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐱ơ. 𝐍𝐠ườ𝐢 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢ể𝐮 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐤𝐞́𝐦, 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐭ă𝐧𝐠 𝐭𝐡ả𝐢 độ𝐜 đườ𝐧𝐠 𝐫𝐮ộ𝐭 .

☀ĐỐ𝐈 𝐓ƯỢ𝐍𝐆 𝐒Ử 𝐃Ụ𝐍𝐆:

☀️ ------------------- ‼️‼️‼️‼️ 𝐍𝐠ườ𝐢 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡ế độ ă𝐧 𝐢́𝐭 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐱ơ. 𝐍𝐠ườ𝐢 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢ể𝐮 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐤𝐞́𝐦, 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐭ă𝐧𝐠 𝐭𝐡ả𝐢 độ𝐜 đườ𝐧𝐠 𝐫𝐮ộ𝐭

☀️𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐒Ử 𝐃Ụ𝐍𝐆

☀️ ------------- 🍀𝐍𝐠𝐚̀𝐲 1 𝐠𝐨́𝐢/ 𝐥ầ𝐧 𝐱 2 - 3 𝐥ầ𝐧/ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲. 𝐏𝐡𝐚 1 𝐠𝐨́𝐢 𝐯ớ𝐢 200𝐦𝐥 𝐧ướ𝐜.

🍀𝐊𝐡𝐮ấ𝐲 đề𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚𝐧, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡ể 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 đ𝐚́ 𝐥ạ𝐧𝐡 𝐮ố𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐬ử 𝐝ụ𝐧𝐠. 𝐔ố𝐧𝐠 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐡𝐨ặ𝐜 𝐬𝐚𝐮 ă𝐧 30 𝐩𝐡𝐮́𝐭 . ☀️𝐋ư𝐮 𝐲́: ☀️ ------ 𝐓𝐡ự𝐜 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐧𝐚̀𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮ố𝐜, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚́𝐜 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡ế 𝐭𝐡𝐮ố𝐜 𝐜𝐡ữ𝐚 𝐛ệ𝐧𝐡. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐦ẫ𝐧 𝐜ả𝐦 𝐯ớ𝐢 𝐛ấ𝐭 𝐤ỳ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜ủ𝐚 𝐬ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 . ‼️‼️‼️‼️

☀️𝐁Ả𝐎 𝐐𝐔Ả𝐍 :☀️ ---------- 𝐍ơ𝐢 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐫𝐚́𝐨 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐚́𝐧𝐡 𝐧ắ𝐧𝐠 𝐦ặ𝐭 𝐭𝐫ờ𝐢. Để 𝐱𝐚 𝐭ầ𝐦 𝐭𝐚𝐲 𝐭𝐫ẻ 𝐞𝐦

Chi tiết sản phẩm

Danh mục: Sắc đẹp

Trọng lượng: 0.3kg

Kho hàng: 2665

Thương hiệu: DR LACIR

Tài khoản
Quản lý web phân quyền
Cửa hàng
Lịch sử mua hàng
Đăng xuất
logo
Hỗ trợ
1900 88 66 33
cskh@uto.vn