text logo image

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ UTO.VN

I. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Uto.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Sàn giao dịch TMĐT Uto.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Uto.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch Uto.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn giao dịch Uto.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch Uto.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp cho các công việc sau:

Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Uto.vn;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Uto.vn;

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ban quản lý Sàn giao dịch Uto.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Uto.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đào Tạo Uniontek

Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đào Tạo Uniontek cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Mọi thông tin liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng đều được chúng tôi lưu trữ tại:

-   Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đào Tạo Uniontek

-   Địa chỉ: Tầng 10B Tòa Nhà Mộc Gia, 238-240-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

-   Email: cskh@uto.vn  | Điện Thoại: 1900 88 66 33

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Uto.vn thực hiện công việc này.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Sàn giao dịch Uto.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Uto.vn được Uto.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Uto.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Trong trường hợp chuyển giao website, Ban quản lý sàn giao dịch Uto.vn sẽ thông báo đến các thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Uto.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Uto.vn

- Ban quản lý sàn giao dịch Uto.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Uto.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Uto.vn đến địa chỉ sau:

- Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đào Tạo Uniontek

- Địa chỉ: Tầng 10B Tòa Nhà Mộc Gia, 238-240-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0316971985 cấp ngày 11/10/2021 do Phòng Đăng Ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.

- Người đại điện pháp luật: Trần Công Tuấn

- Email: cskh@uto.vn | Điện Thoại: 1900 88 66 33

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

 

II. BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ban quản lý Sàn giao dịch Uto.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, Email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn giao dịch Uto.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến người bán có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do người bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

Sàn giao dịch TMĐT Uto.vn luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho người mua từ người bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẫn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích của người mua.

 

III. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định thành viên
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Uto.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Uto.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Uto.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Uto.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Uto.vn.

Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Uto.vn, đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn và cập nhật trên Website.

Thành viên không được hành động gây mất quy tín của Sàn giao dịch Uto.vn dưới moi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng hình thức sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến các thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Uto.vn

2. Quy định dành cho người bán/ người đăng tin
Các thông tin đăng ký (thông tin liên hệ thương nhân và người đại diện thương nhân) được yêu cầu phải đầy đủ, đúng chính tả, thống nhất với nhau, không vi phạm các quy định về đăng tin nói chung;

Thông tin đăng ký phải trung thực, rõ ràng, không gây nhầm lẫn hoặc hiểu lầm đối với người xem về uy tín bán hàng cũng như các thông tin nhận biết khác của thương nhân;

Địa chỉ thương nhân phải đầy đủ, cụ thể. Thương nhân đặt tại các trung tâm thương mại, chợ phải ghi rõ số lô, số quầy, số tầng, v.v…;

Số điện thoại di động và email đăng ký hoặc CMND đăng ký phải hợp lệ, chính xác.

Mỗi số điện thoại di động và email chỉ được sử dụng cho một thương nhân;

Tên thương nhân là một chuỗi ký tự không bị trùng lặp với tên đã sử dụng trên sàn TMĐT Uto.vn. Tên thương nhân không chứa, nhái lại hoặc mạo danh Uto.vn, Ban Quản Trị (BQT), các danh hiệu được định danh trên Uto.vn (Gian hàng nổi bật, gian hàng uy tín…), hoặc các từ gây nhầm lẫn về uy tín đối với Người mua. Tên thương nhân không chứa từ khóa "Việt Nam"/ "Official"/ "Chính hãng (Nếu không có chứng nhận sở hữu thương hiệu hoặc ủy quyền phân phối độc quyền). Tên Thương nhân không chứa từ khóa về quảng cáo (như khuyến mãi, quảng cáo,…) và không chứa từ khóa mang tính chất nhạy cảm, liên quan đến văn hóa thuần phong mỹ tục;

Hình ảnh logo thương nhân đăng lên phải là hình ảnh logo chính thức của thương nhân hoặc là logo sản phẩm mà thương nhân được quyền phân phối, không sử dụng logo được bảo hộ hoặc có bản quyền, không sử dụng những hình ảnh đại diện phản cảm, hình ảnh cá nhân không được phép, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam;

Người bán vi phạm các quy định mở gian hàng sẽ áp dụng chế tài xử lý theo quy định của Uto.vn ban hành;

Tài khoản Người bán sẽ bị xóa vĩnh viễn nếu tài khoản bị khách hàng (đã xác thực đặt hàng) khiếu nại quá 5 lần/tháng mà không cần thông báo trước;

Uto.vn có quyền khóa hoặc hủy các tài khoản Người Bán mở ra nhưng không nhằm mục đích bán hàng mà không cần báo trước.

3. Cơ chế xác thực gian hàng và xét duyệt thông tin đăng tải trên gian hàng đối tác
Đối với thông tin đăng ký gian hàng:

Uto.vn khuyến khích người bán đăng giấy tờ xác thực của thương nhân/ người chịu trách nhiệm gian hàng lên Ứng dụng để tăng độ uy tín người bán;

Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký gian hàng, Uto.vn sẽ liên hệ lại để xác thực thông tin công khai và đề nghị người bán cung cấp giấy tờ (bản gốc/sao y) để xác minh danh tính theo quy định;

Các loại giấy tờ khuyến khích chứng thực:

Nếu là gian hàng cá nhân, người bán cần điền số CMND và tải lên ảnh xác thực;

Nếu là gian hàng doanh nghiệp, người bán cần điền đầu đủ Mã số thuế, số giấy chứng nhận ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp và tải lên ảnh xác thực.

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có), Uto.vn yêu cầu người bán/ Nhà cung cấp phải xuất trình được giấy phép đủ điều kiện/ được phép kinh doanh đối với ngành hàng tương ứng.

Đối với thông tin sản phẩm đăng bán trên gian hàng :

- Uto.vn yêu cầu người bán phải đăng tải thông tin rõ ràng, mô tả chi tiết sản phẩm đầy đủ, chính xác tránh gây hiểm lầm cho người mua.

- Thông tin về hàng hóa công bố trên Ứng dụng phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô sản xuất, số khung, số máy.

4. Danh sách các sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Uto.vn
a.Danh sách các sản phẩm cấm giao dịch
Rượu các loại;
Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
Các chất ma túy;
Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;
Đèn trời;
Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;
Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách
Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
Hóa chất độc; Tiền chất;
Thực vật, động vật hoang dã;
Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;
Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền;
Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...)
b.Danh sách các sản phẩm giao dịch có điều kiện
Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.
Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.
Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.
c. Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Sàn giao dịch Uto.vn
Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức Việt Nam.
Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
5. Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhãn hàng, thương hiệu có đăng ký bảo hộ độc quyền cũng như bản quyền về hình ảnh, hàng hóa trong kinh doanh. Uto.vn cũng nêu cao tinh thần kinh doanh minh bạch, bài trừ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Do đó Uto.vn quyết tâm xây dựng quy trình hỗ trợ các chủ thể là chủ sở hữu các thương hiệu, nhãn hiệu bảo vệ tài sản thương mại của mình.

Bước 1: Tiếp nhận phản ánh từ chủ thể về các hình ảnh, nội dung vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ đang được hiển thị trên sàn và thông báo thời gian xử lý và phản hồi cho chủ thể là trong vòng 07 ngày làm việc;

Bước 2: Tiến hành rà soát và gỡ bỏ thông tin theo yêu cầu của chủ thể về các thông tin được phản ánh trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 3: Hồi đáp thông tin cho Bên yêu cầu.

Khi có vấn đề cần hỗ trợ liên quan vui lòng liên hệ theo thông tin:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đào Tạo Uniontek
Địa chỉ: Tầng 10B Tòa Nhà Mộc Gia, 238-240-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: cskh@uto.vn | Điện Thoại: 1900 88 66 33
6. Chế tài và Biện pháp xử lý với các hành vi vi phạm quy chế
Đối với Đối tác/ Nhà cung cấp:

Đối tác/ nhà cung cấp tiến hành cung cấp thông tin, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung sẽ đăng. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website.

Đối với việc kiểm duyệt thông tin thành viên/ khách hàng phản ánh, Công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.

Khi phát hiện những nội dung thông tin sai phạm, không đúng như mô tả, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến người bán.

Nếu Người bán sau khi nhận được cảnh cáo nhưng vẫn cố tình tái phạm nhiều lần hoặc nếu người bán không đảm bảo quy trình chất lượng đã cam kết khi cung cấp dịch vụ đến khách hàng dẫn đến phản ánh tiêu cực từ người dùng quá nhiều lần thì Công ty sẽ từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những Người bán này..

Đối với người mua:

Khi tiến hành giao dịch trên sàn vui lòng tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Công ty để được hỗ trợ đảm bảo quyền lợi trong các sự cố phát sinh. Nếu khách hàng tự ý giao dịch ngoài không thông qua hệ thống thì mọi thiệt hại phát sinh (nếu có) khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm. Ngoài ra nếu khách hàng vi phạm về các quy định ảnh hướng đến hoạt động/ uy tín của Công ty nếu Công ty phát hiện sẽ gửi thông báo cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Tài khoản
Quản lý web phân quyền
Cửa hàng
Lịch sử mua hàng
Đăng xuất
logo
Hỗ trợ
1900 88 66 33
cskh@uto.vn